Zesde leerjaar

Nieuws over zesde leerjaar

De Warmste Week

Op donderdag 21 december bereidden de zesdeklassers een
lekker kerstbuffet voor de kinderen van de 2de kleuterklas.
Zo kookte 6A voor K2A; 6B voor K2B, enz... 
De ouders van de kleuters gaven in ruil een vrijblijvende
CONTACT - Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat- Donksesteenweg 150 - 2930 Brasschaat - tel. 03/651 86 07